USG piersi – cechy ultrasonograficzne zmian.

Cechy badania USG brane pod uwagę przy scoringu BIRADS –USG:   Guzki – zmiany trójwymiarowe, powinny być widoczne w dwóch projekcjach. Kształt guzków Owalny Eliptyczny lub jajowaty, może mieć 2-3 pofałdowania, tzn. „nieco płacikowy, „grubopłacikowy” Okrągły Sferyczny, kolisty, piłkowaty, globularny Nieregularny Kształt ani okrągły ani owalny Orientacja guzków Równoległa Długa…

Czytaj dalej

Ultrasonografia piersi – przewodnik kategoryzacji BI-RADS

Ultrasonografia piersi – założenia wstępne. USG może poprawić swoistość mammografii w charakteryzowaniu zmian, jej dołączenie pozwala na uniknięcie 40% biopsji sutka. W ocenie nieprawidłowych mas najbardziej istotne jest charakteryzowanie zmiany w oparciu o wszystkie możliwe do oceny cechy, a nie jakiejkolwiek pojedynczej. Na końcową kategorię BIRADS  zmiany powinny wpłynąć cechy najbardziej kojarzone…

Czytaj dalej

Mammografia – wytyczne i przewodnik kategoryzacji BI-RADS

Ocena mamograficzna – założenia wstępne Zmianę określamy jako dobrze ograniczoną, gdy co najmniej 75 % obrysu jest widoczne (nieprzesłonięte), dobrze ograniczone, oraz brak cech podejrzanych Obrys częściowo źle ograniczony kwalifikuje zmianę jako źle ograniczoną O kategorii decyduje zmiana o większym prawdopodobieństwie złośliwości Do badania RM nie powinno się kwalifikować chorych…

Czytaj dalej